Vi tycker om Snilleblixtarna

Vi tycker om Snilleblixtarna

Här presenterar vi ett gäng personer som genom sina olika professioner haft anledning att ”tycka om Snilleblixtarna”. Vi tackar för deras åsikter och insikter och hoppas att även du kan se vad en Snilleblixtsatsning i din kommun skulle kunna leda till och vill påverka att detta sker.

Håkan Lans - Uppfinnare

För drygt 100 år sedan var Sverige ett mycket fattigt land men i början av 1970-talet hade landet förvandlats till ett av världens rikaste. En viktig orsak till den svenska framgången var de många uppfinnare och entreprenörer som utvecklade nya användbara produkter. Det genererade i sin tur många livskraftiga företag som började exportera och kunde ge ett stort antal människor arbete.

En liknande utveckling är fortfarande helt avgörande om Sverige ska kunna överleva som välfärdsland. Skolan har en viktig roll för att stärka barns och ungdomars kunskaper men också att bevara och stärka deras kreativa och uppfinningsrika sidor. Därför är det viktigt att börja tidigt – precis som Snilleblixtarna gör!

Maria Sandström & Myrtel Johansson - Författare till Undervisa i teknik-för lärare 1-6

Om du som lärare behöver inspiration till din undervisning i naturvetenskap och teknik kan vi rekommendera dig att kontakta Snilleblixtarna. Även lärare som känner sig ganska säkra på innehåll och metoder har nytta och glädje av den stora mängd inspirerande exempel som Snilleblixtarna bjuder på.

Snilleblixtarnas material tar vara på elevernas nyfikenhet och utvecklar deras problemlösande förmåga, kreativitet och lust att lära. Snilleblixtarnas exempel utgår oftast från enkla och välbekanta sammanhang och kräver ingen speciell utrustning. Det mesta av innehållet knyter an till elevernas vardag och hjälper dem att sätta samman nya kunskaper med tidigare erfarenheter.

Det är viktigt att barnen tidigt möter naturvetenskap och teknik. Snilleblixtarna ger en bra grund för fortsatta studier och stimulerar till ”tänkande utanför boxen” d.v.s. ett entreprenöriellt arbetssätt.

Bengt Johannisson - Professor i entreprenörskap

För entreprenörer hänger kunskap och handling, kreativitet och aktivitet nära samman. Idéer de får skall genast testas i praktiken. Precis så är det också med barn i Snilleblixtarnas ålder. När ett barn får en idé skall den helst prövas omedelbart. Barn är inte bara kreativa och aktiva, de är bokstavligt talat kreaktiva! Precis som entreprenörer experimenterar de sig fram i en okänd värld. Så Snilleblixtarnas upplägg bara förstärker och bevarar barns naturliga företagsamhet.

Barn är också påhittiga. Finns inte leksaker så skapar barnen i sin lek dem själva av saker som finns till hands. I leken finns inga gränser för fantasin. Så när Snilleblixtarna låter barn plocka isär, sätta samman och hitta nya användningssätt för det som vuxna anser vara förbrukat så arbetar och lär de på entreprenörers vis. Dessutom får de på ett naturligt sätt med sig att jordens resurser måste värnas – något som i allra högsta grad är i deras eget intresse!

Barn är inte bara mer handlingsinriktade och påhittiga än de flesta vuxna. På ett område är de oss rentav överlägsna: när det gäller att lära nya språk och inte minst då det som talas i den digitala världen. Därför är det viktigt att det finns sätt att översätta mellan det konkreta och det digitala. I en skola som alltmer digitaliseras är Snilleblixtarnas medvetna koppling mellan konkreta och virtuella världar oerhört viktig.

Senast uppdaterad: