Extra teman och projekt

Med Snilleblixtarna från f-klass till och med årskurs 5 kan du uppfylla läroplanens krav på utveckling av elevernas entreprenöriella förmåga. Med Snilleblixtarna växer eleverna med sina uppgifter på det sätt som LGR11 förordar.

Som stöd för dig som pedagog finns förslag på en mängd olika teman och projekt. Dessa utgår från Snilleblixtarna och inkluderar en mängd olika skolämnen. Du kan använda dem som de är eller som inspiration till uppgifter som du hittar på själv.

Extra teman och projekt

Tillsammans - Årskursgemensamma projekt

Syfte med årskursgemensamma Snilleblixtprojekt

Att elever i olika årskurser ska få möjlighet att lära känna varandra och och arbeta tillsammans med roliga och lärorika projekt.

Att de äldre eleverna får ”ta hand om” de yngre eleverna och på så sätt skapa trygghet i skolan för de små.

Utgå från lärarhandledningen ”År efter år med Snilleblixtarna”. Ladda ner de dokument du behöver. Allt material på den här hemsidan får fritt kopieras för att användas i skolarbetet, men kom ihåg att hänvisa till källan.

OBS! Vissa länkar kan vara omständliga att öppna med webbläsaren Chrome.

Teknik för äldre

Syfte med att arbeta med Tema – Teknik för äldre

Att få fram idéer till tekniska lösningar för äldre människor utifrån deras speciella behov och önskningar.

Utgå från lärarhandledningen ”Att arbeta med Snilleblixtarna”. Ladda ner de dokument som du behöver. Allt material på den här hemsidan kan fritt kopieras för att användas i skolarbetet, men kom ihåg att hänvisa till källan.

OBS! Vissa länkar kan vara omständliga att öppna med webbläsaren Chrome.

TIpspromenader

Syfte med Snilleblixtarnas Tipspromenader

Att ge eleverna en lite annorlunda introduktion till olika begrepp som används i Snilleblixtarbetet på samma gång som man får en möjlighet att ha en trevlig aktivitet utomhus om man vill.

Tipspromenaderna kan användas i alla möjliga olika sammanhang t.ex. vid en friluftsdag eller i samband med något annat arrangemang som man har på skolan. Elever i olika årskurser kanske vill bjuda in elever från andra årskurser till något skojigt. Äldre elever kanske kan hjälpa yngre elever som ännu inte hunnit lära sig läsa.

Ladda ner de dokument du behöver. Allt material på den här hemsidan får fritt kopieras för att användas i skolarbetet, men kom ihåg att hänvisa till källan.

OBS! Vissa länkar kan vara omständliga att öppna med webbläsaren Chrome.

Senast uppdaterad: