År efter år med Snilleblixtarna

Att arbeta med Snilleblixtarnas ”grundkoncept” – de sju stegen – vid ett eller några enstaka tillfällen ger eleverna en rolig upplevelse som de sällan kommer att glömma. Men, att arbeta med Snilleblixtarna år efter år ger eleverna verktyg som hjälper dem att bevara och bejaka sin nyfikenhet och att fortsätta utveckla sin kreativa förmåga.

För att det ska vara stimulerande både för dig och dina elever att kontinuerligt fortsätta arbeta med Snilleblixtarna har vi ytterligare handledningsmaterial för Snilleblixtlärare, ”År efter år med Snilleblixtarna” och ”År efter år med lärglädje – så gjorde vi på Hallsta” . Det är ett material som du som utbildad Snilleblixtlärare kan starta med direkt eller som du kan gå vidare med och fördjupa Snilleblixtarbetet tillsammans med dina elever – om du tidigare jobbat med grundkonceptet.

Lärarhandledningarna och material här på hemsidan ger konkreta exempel på hur du, genom att arbeta med olika teman och projekt, kan variera Snilleblixtarna och successivt fördjupa elevernas intresse och förmåga från f-klass ända upp till årskurs 5/6. I ”År efter år”, så jobbar man också med grundkonceptets sju steg.

OBS! Vissa länkar kan vara omständliga att öppna med webbläsaren Chrome.

Så här är materialet uppbyggt

För varje skolår finns ett antal teman att välja bland. Det finns också korta beskrivningar av varje tema som du kan skriva ut. Se varje årskurs nedan. Det finns även tips om kopplingar till andra skolämnen, förslag till elevprojekt m.m. Se Extra teman/projekt

Eleverna i f-klass och år 1-2 får genom sagor och sånger stifta bekantskap med ”Blixten och hans Vänner”. Tankarna bakom detta är att ta vara på berättelsens fantasieggande kraft. Som pedagog väljer du förstås om du vill följa konceptet i sin helhet eller om du väljer ut vissa delar och kanske anpassar dem till din undervisning. Hela materialet är väl knutet till Lgr11. Snilleblixtarna och Lgr11-Teknik

Snilleblixtarna består av ytterligare ett material ”Så här gjorde vi…” som är lämpligt att kombinera med ”År efter år” och där en del teman är desamma som i ”År efter år”.

Allt material på hemsidan kan fritt kopieras för att användas i skolarbetet, men kom ihåg att hänvisa till källan.

Material

Tips – att arbeta med Snilleblixt-teman

Meningen med Snilleblixt-teman är att skapa sammanhang för eleverna. Att jobba med ett Snilleblixt-tema är både lärorikt och inspirerande och sätter in unika kunskaper i ett bredare perspektiv. Kunskapen får mening och lockar till nyfikenhet att få veta mer. Det blir kul att lära sig nya saker.

Med lärarens gedigna ämneskunskaper i botten blir arbetet men Snilleblixtarnas olika tema till ett äventyr i klassrummet.

OBS! Vissa länkar kan vara omständliga att öppna med webbläsaren Chrome.

Att arbeta med Snilleblixtteman

 

Förskoleklass – här hittar du sagor och teman

Syfte med Snilleblixtarbetet i f-klass

Att ge eleverna en inspirerande start med Blixten och hans Vänner och ge dem en positiv inställning till att vara nyfiken och påhittig.

Utgå från lärarhandledningen ”År efter år med Snilleblixtarna” och ”År efter år med lärglädje – så gjorde vi….” Ladda därefter ner de dokument som du behöver. Allt material på den här hemsidan får fritt kopieras och användas i skolarbetet, men kom ihåg att hänvisa till källan.

OBS! Vissa länkar kan vara omständliga att öppna med webbläsaren Chrome.

Årskurs 1 - här hittar du sagor och teman

Syfte med Snilleblixtarbetet i årskurs 1

Att ge eleverna lust att förstå och behärska en av mänsklighetens allra viktigaste uppfinningar – Skriftspråket. Att ta reda på hur en banbrytande uppfinning som hjulet har påverkat människornas liv och att träna kreativitet och praktiskt konstruktionsarbete.

Utgå från lärarhandledningen ”År efter år med Snilleblixtarna” och ”År efter år med lärglädje – så gjorde vi på Hallsta”. Ladda sen ner de dokument du behöver. Allt material på den här hemsidan kan fritt kopieras för att användas i skolarbetet, men kom ihåg att hänvisa till källan.

OBS! Vissa länkar kan vara omständliga att öppna med webbläsaren Chrome.

Årskurs 2 – här hittar du sagor och teman

Syfte med Snilleblixtarbetet i årskurs 2

Att väcka elevernas intresse för miljö och återvinning. Att låta eleverna testa metoder för mekanisk kraftöverföring.

Utgå från lärarhandledningen ”År efter år med Snilleblixtarna”. Ladda ner de  dokument som du behöver. Allt material på den här hemsidan kan kopieras för att användas i skolarbetet, men kom ihåg att hänvisa till källan.

OBS! Vissa länkar kan vara omständliga att öppna med webbläsaren Chrome.

Årskurs 3 – här hittar du berättelser och teman

Syfte med Snilleblixtarbetet i årskurs 3

Att visa eleverna hur mycket människans nyfikenhet, samarbetsförmåga och påhittighet har betytt för vår utveckling. Att ge eleverna inspiration att utforska uppfinningar som hjälpt människan att ta sig upp i luften och rymden.

Utgå från lärarhandledningen ”År efter år med Snilleblixtarna” och”År efter år med lärglädje – så gjorde vi på Hallsta”. Ladda ner de dokument du behöver. Allt material på den här hemsidan kan fritt kopieras för att används i skolarbetet, men kom ihåg att hänvisa till källan.

OBS! Vissa länkar kan vara omständliga att öppna med webbläsaren Chrome.

Årskurs 3 berättelse – Fantasin gör oss till människor

Årskurs 3 Tema 1 – Tidsmaskinen 

Årskurs 3 Tema 2 – De stora uppfinningarna – vilka är de och vad har de betytt?

Årskurs 3 Tema 3 – Titta vi flyger! 

Årskurs 4 – här hittar du berättelser och teman

Syftet med Snilleblixtarbetet i årskurs 4

Att väcka flickors och pojkars intresse för teknik, naturvetenskap, uppfinningar och entreprenörskap och på samma gång ta tillvara deras kreativitet, nyfikenhet och verksamhetslust. Att låta eleverna upptäcka hur mycket deras kunskaps- och kompetensnivå har förändrats sedan de började skolan.

Utgå från lärarhandledningen ”År efter år med Snilleblixtarna” och ”Att arbeta med Snilleblixtarna”. Ladda ner de dokument du behöver. Allt material på den här hemsidan kan fritt kopieras för att användas i skolarbetet, men kom ihåg att hänvisa till källan.

OBS! Vissa länkar kan vara omständliga att öppna med webbläsaren Chrome.

Årskurs 4 Tema 1 – Jorden hallå! hallå!

Årskurs 4 Tema 2 – Reservjord funnen!

Årskurs 4 Tema 3 – Den fantastiska fordonssalongen

Årskurs 5 – här hittar du berättelser och teman

Syftet med Snilleblixtarbetet i årskurs 5

Att få eleverna att fundera på vad kommunikation är och att visa på hur viktig kommunikation är. Att få insikt i olika kommunikationssätt/medel.

Utgå från handledningen ”År efter år med Snilleblixtarna” och ”År efter år med lärglädje – så gjorde vi på Hallsta”. Ladda ner de dokument som du behöver. Allt material på den här hemsidan får fritt kopieras och användas i skolarbetet, men kom ihåg att hänvisa till källan.

OBS! Vissa länkar kan vara omständliga att öppna med webbläsaren Chrome.

Senast uppdaterad: