Till dig som är PEDAGOG

Snilleblixtarna började som ett teknikdrivet koncept för att stimulera små barns intresse för teknik, naturvetenskap, innovationer och entreprenörskap. Metoden kunde sedan enkelt anpassas till många olika skolämnen. Snilleblixtarna kan även användas som ett bra verktyg för skolans och elevernas måluppfyllelse av flera delar av Lgr11. Vi använder oss av entreprenöriellt lärande i praktiken på ett enkelt sätt.

Vem får del av Snilleblixtarnas lärarhandledningar?

Genom att delta i en kort introduktionsdag, får du tillgång till handledningarna. Under dagen – som varvas mellan teori och praktik – får du hjälp och inspiration att enkelt kunna ta till dig konceptet.

Vi rekommenderar att man börjar jobba med Snilleblixtarna från förskoleklass. Eftersom vi vill uppmuntra dig att jobba med konceptet år efter år tillsammans med dina elever, ställer vi också krav på oss själva att hela tiden utveckla det material som erbjuds.

Det finns två tryckta lärarhandledningar.

”Att arbeta med Snilleblixtarna” grundkoncept

”År efter år med Snilleblixtarna”  ämnesövergripande koncept

Dessa får du i samband med introduktionsutbildningen, som visar hur du – även om du inte är intresserad av teknik – väcker intresse och lust hos både dig själv och dina elever. Det låter som en saga, men är faktiskt sant!
Ytterligare tips på att jobba långsiktigt kan du också få i den tredje delen ”År efter år med lärglädje – så gjorde vi på Hallsta”.

Senast uppdaterad: