Samverkan – Teknikcollege Skåne

Snilleblixtarnas vänner och Teknikcollege Skåne har inlett ett samarbete för att tillsammans verka ännu större och ännu starkare! Tillsammans kommer vi att bjuda in till regionala fortbildningsträffar i Skåne för att utbilda lärare i praktiska färdigheter med syfte att inspirera eleverna och väcka deras intresse för innovation inom teknikområdet.

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel men även Sveriges största samverkansplattform för kompetensförsörjning inom industrin. Det är här som elever, lärare, utbildningar, kommuner och näringsliv möts! Tillsammans är vi starka!

I Skåne är våra ledord Kvalitet, Innovation & Inspiration

Kvalitet för att vi håller hög klass på våra utbildningar som är certifierade enligt Teknikcolleges åtta kriterier, att företagen är engagerade i utbildningarna och har utbildade handledare som tar emot elever på prao, praktik, APL och LIA.

Innovation för att vi uppmuntrar våra elever till nytänk och problemlösning genom att praktisk testa sina idéer.

Inspiration för vi arbetar aktivt med unga för att väcka deras intresse för tekniska utbildningar.

Företagen spelar en nyckelroll för våra utbildningar. Företagen är närvarande i utbildningarna för att visa hur arbetslivet fungerar och säkerställa sin framtida kompetensförsörjning.

Vi finns inom gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola i åtta kommuner i Skåne och fler kommuner är på väg in. Vi arbetar även, genom attitydpåverkan, med unga redan från förskoleklass.

Vårt mål i Skåne är att motverka underskottet av framtida medarbetare inom teknik och industri som redovisas i utbildnings- och arbetsmarknadsprognosen för Skåne (UAPS). I UAPS:en redovisas arbetsmarknadsprognoser för 60 utbildningsgrupper i Skåne fram till 2025.

Våra delmål för Skåne:

Teknikcollege ska vara förstahandsvalet för elever, lärare, kommuner och företag.

Alla studerande ska ha rimliga pendlingsmöjligheter och möjlighet att välja en Teknikcollegecertifierad gymnasieutbildning.

  • Inte med i Teknikcollege Skåne
  • Deltagare Teknikcollege Skåne

Senast uppdaterad: