Om Snilleblixtarna

Vad är Snilleblixtarna?

Snilleblixtarna är ett koncept/metod där man uppmuntrar riktigt unga elevers intresse för teknik, naturvetenskap, uppfinningar och entreprenörskap på samma gång som deras kreativitet, nyfikenhet och lust att lära stimuleras. Med ett enkelt entreprenöriellt förhållningssätt ger man eleverna möjlighet att själva påverka sitt lärande på ett spännande sätt, vilket leder till motivation och engagemang.

Varför använda Snilleblixtkonceptet?

Det handlar bland annat om kompetensförsörjning. Snilleblixtmetoden använder fantasi, kreativitet och elevernas egen drivkraft till att komma på både tekniska uppfinningar och andra innovationer. Det känns väldigt naturligt att stimulera intresse och arbetssätt tidigt i grundskolan, eftersom i princip alla elever tar emot det positivt. På sikt innebär det att flera, både tjejer och killar oavsett bakgrund, kommer att välja tekniska linjer på gymnasie- och högskolenivå vilket är av stor vikt för svensk industri och hela samhället.

Vilka uppmuntras använda Snilleblixtkonceptet?

Konceptet riktar sig i första hand till pedagoger, som arbetar från förskoleklass och upp t.o.m. årskurs 6 i skola eller fritids. En halv dags introduktionsutbildning gör att man direkt kan starta upp arbetet med stöd av tydliga lärarhandledningar, samt tips och idéer från hemsidan.

Vad händer i Snilleblixtprocessen?

Pedagogen får tydliga redskap att kunna stötta elevernas förmåga att tro på sig själva och sina idéer, förmågan att utforska omvärlden, lösa problem som dyker upp i vardagen samt att praktiskt tillämpa sina kunskaper och sin fantasi för att förverkliga idéer och drömmar.

Vilka utvecklar och sprider konceptet?

Den gör den ideella föreningen Snilleblixtarnas Vänner vars medlemmar och samarbetspartners ges möjlighet att utbilda flera utbildare och informatörer runtom i Sverige.
De som driver konceptet vidare på lokal nivå kallas ”lokala Snilleblixtaktörer” och de fortsätter att sprida information om Snilleblixtarna samt utbilda pedagoger i sitt område. En annan uppgift kan vara att arrangera lokala eller regionala Snilleblixtmässor, där eleverna får visa upp sina innovationer.

Bland medlemmarna finns t.ex. kommuner, KomTek, ScienceCenter samt lokala eller regionala TeknikCollege som har insett vad konceptet kan betyda för eleverna redan idag samt för framtida rekrytering av nyfikna elever till viktiga utbildningar. Gemensamt hoppas vi bl.a. kunna påverka rekryteringen till svensk industri samt öka antalet innovationer och småföretagande inom en mängd områden framöver.

Infobroschyr, får spridas fritt snilleblixtarna_broschyr_tryck

Det var en gång……. Vill du veta hur allt började?

Historien från början

Senast uppdaterad: