Nyheter

Introduktionsutbildning!

I samverkan med Teknikcollege Skåne erbjuder Snilleblixtarna dig som pedagog en kostnadsfri fortbildningseftermiddag med syfte att få konkreta redskap och metoder att använda i undervisningen. Snilleblixtarna och Teknikcollege Skåne vill tidigt uppmuntra och väcka barnens intresse för teknik, naturvetenskap, uppfinningar och entreprenörskap.

Publicerad: 3 april, 2018Sidansvarig: Eva-Britt Petersson

Läs mer

Snilleblixtarnas Vänner och Teknikcollege Skåne inleder samarbete

Snilleblixtarnas Vänner och Teknikcollege Skåne har inlett ett samarbete där vi gemensamt verkar för att bli ännu större och ännu starkare!
Tillsammans kommer vi att bjuda in till regionala fortbildningsträffar i Skåne för att utbilda pedagoger i grundskolans år F-6 kring praktiska färdigheter, med syfte att inspirera eleverna och väcka deras intresse för innovation inom teknikområdet.

Publicerad: 12 mars, 2018Sidansvarig: Alexander Olofsson

Läs mer

Vi har en ny hemsida!

Nu har vi fått en ny hemsida. Hoppas ni kommer tycka om den lika mycket som vi gör!

Publicerad: 1 mars, 2018Sidansvarig: Alexander Olofsson

Läs mer