Kategori: Nyhet

Framtidsfrön tar över Snilleblixtarna!

”Efter många år med otroligt kreativa och spännande möten med elever och pedagoger över hela Sverige har vi nu kommit till en punkt där vi lämnar stafettpinnen vidare. Efter noggrant övervägande har vi landat i

Skolverket tipsar om Snilleblixtarna

Skolverket skriver att entreprenörskap i skolan främjas genom att eleverna i ett aktivt lärande får möjlighet att utveckla initiativförmåga, drivkraft och vilja att omsätta idéer i handling att arbeta med problemlösning och projektliknande arbetsformer att

Efteranmälan: Introduktionsdag med Snilleblixtarna

Snilleblixtarna och Teknikcollege vill tidigt uppmuntra och väcka elevers intresse för teknik, naturvetenskap, uppfinningar, problemlösning och entreprenörskap. Därför erbjuder Teknikcollege Skåne och Snilleblixtarnas Vänner (SBV) en kostnadsfri introduktionsutbildning, med syfte att ge dig konkreta redskap

Arrangera en introduktion till Snilleblixtarna i er kommun!

Snilleblixtarna är ett koncept som vänder sig till lärare från förskoleklass till årskurs 6 – men också till fritidspedagoger och lärare på särskolan. Lärarna utbildas i en metodik som syftar till att uppmuntra elevernas intresse

Publicerad: 18 september, 2018Sidansvarig: Eva-Britt Petersson

Läs mer

Introduktionsutbildning!

Snilleblixtkonceptet vänder sig till pedagoger inom skola/fritids som arbetar med elever i årskurserna F-6. Med Snilleblixtarna stimuleras barnens medfödda initiativförmåga, kreativitet och självtillit. Nyfikenhet kopplad till lust att lära och ta reda på mera blir

Publicerad: 3 april, 2018Sidansvarig: Eva-Britt Petersson

Läs mer