Kategori: Nyhet

Arrangera en introduktion till Snilleblixtarna i er kommun!

Snilleblixtarna är ett koncept som vänder sig till lärare från förskoleklass till årskurs 6 – men också till fritidspedagoger och lärare på särskolan. Lärarna utbildas i en metodik som syftar till att uppmuntra elevernas intresse

Publicerad: 18 september, 2018Sidansvarig: Eva-Britt Petersson

Läs mer

Introduktionsutbildning!

Snilleblixtkonceptet vänder sig till pedagoger inom skola/fritids som arbetar med elever i årskurserna F-6. Med Snilleblixtarna stimuleras barnens medfödda initiativförmåga, kreativitet och självtillit. Nyfikenhet kopplad till lust att lära och ta reda på mera blir

Publicerad: 3 april, 2018Sidansvarig: Eva-Britt Petersson

Läs mer

Snilleblixtarnas Vänner och Teknikcollege Skåne inleder samarbete

Vad är Snilleblixtarna? Snilleblixtarna är ett koncept/metod där man uppmuntrar riktigt unga elevers intresse för teknik, naturvetenskap, uppfinningar och entreprenörskap på samma gång som deras kreativitet, nyfikenhet och lust att lära stimuleras. Med ett enkelt entreprenöriellt

Publicerad: 12 mars, 2018Sidansvarig: Alexander Olofsson

Läs mer

Vi har en ny hemsida!

Snilleblixtarnas Vänner vill passa på att tacka både Teknikcollege Skåne och Kommunförbundet Skåne för ert stöd att förverkliga detta. Ett speciellt varmt tack riktar vi till Alexander Olofsson, kommunikatör hos KFSK, som är den som

Publicerad: 1 mars, 2018Sidansvarig: Alexander Olofsson

Läs mer