Kategori: Nyhet

Skolverket tipsar om Snilleblixtarna

Skolverket skriver att entreprenörskap i skolan främjas genom att eleverna i ett aktivt lärande får möjlighet att utveckla initiativförmåga, drivkraft och vilja att omsätta idéer i handling att arbeta med problemlösning och projektliknande arbetsformer att

Efteranmälan: Introduktionsdag med Snilleblixtarna

Snilleblixtarna och Teknikcollege vill tidigt uppmuntra och väcka elevers intresse för teknik, naturvetenskap, uppfinningar, problemlösning och entreprenörskap. Därför erbjuder Teknikcollege Skåne och Snilleblixtarnas Vänner (SBV) en kostnadsfri introduktionsutbildning, med syfte att ge dig konkreta redskap

Arrangera en introduktion till Snilleblixtarna i er kommun!

Snilleblixtarna är ett koncept som vänder sig till lärare från förskoleklass till årskurs 6 – men också till fritidspedagoger och lärare på särskolan. Lärarna utbildas i en metodik som syftar till att uppmuntra elevernas intresse

Publicerad: 18 september, 2018Sidansvarig: Eva-Britt Petersson

Läs mer

Introduktionsutbildning!

Snilleblixtkonceptet vänder sig till pedagoger inom skola/fritids som arbetar med elever i årskurserna F-6. Med Snilleblixtarna stimuleras barnens medfödda initiativförmåga, kreativitet och självtillit. Nyfikenhet kopplad till lust att lära och ta reda på mera blir

Publicerad: 3 april, 2018Sidansvarig: Eva-Britt Petersson

Läs mer

Snilleblixtarnas Vänner och Teknikcollege Skåne inleder samarbete

Vad är Snilleblixtarna? Snilleblixtarna är ett koncept/metod där man uppmuntrar riktigt unga elevers intresse för teknik, naturvetenskap, uppfinningar och entreprenörskap på samma gång som deras kreativitet, nyfikenhet och lust att lära stimuleras. Med ett enkelt entreprenöriellt

Vi har en ny hemsida!

Snilleblixtarnas Vänner vill passa på att tacka både Teknikcollege Skåne och Kommunförbundet Skåne för ert stöd att förverkliga detta. Ett speciellt varmt tack riktar vi till Alexander Olofsson, kommunikatör hos KFSK, som är den som