Skolverket tipsar om Snilleblixtarna

Kommunala och fristående skolhuvudmän som vill främja entreprenörskap i skolan kan samarbeta med aktörer utanför skolan, som Snilleblixtarna. Och söka pengar för detta från Skolverket.

Skolverket skriver att entreprenörskap i skolan främjas genom att eleverna i ett aktivt lärande får möjlighet

att utveckla initiativförmåga, drivkraft och vilja att omsätta idéer i handling

att arbeta med problemlösning och projektliknande arbetsformer

att deras nyfikenhet och kreativitet, stimuleras i skapande och undersökande arbetsformer

Skolverkets inspiration till undervisningen hittar du här.

Läs också mer här.

Publicerad:

Skriv en kommentar