Efteranmälan: Introduktionsdag med Snilleblixtarna

Tisdag 19 november kl. 13-16.30 på Carl Engström-gymnasiet, Östergatan 16, Eslöv

Vi välkomnar pedagoger i hela Skåne som jobbar med elever i Åk F-3

Snilleblixtarna och Teknikcollege vill tidigt uppmuntra och väcka elevers intresse för teknik, naturvetenskap, uppfinningar, problemlösning och entreprenörskap.

Därför erbjuder Teknikcollege Skåne och Snilleblixtarnas Vänner (SBV) en kostnadsfri introduktionsutbildning, med syfte att ge dig konkreta redskap och metoder att använda i undervisningen. Med Snilleblixtarna stimuleras barnens medfödda initiativförmåga, kreativitet och självtillit. Nyfikenhet, kopplad till lust att lära och ta reda på mera, blir också ett resultat av arbetet. Under eftermiddagens Workshop får du både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter för att kunna jobba med Snilleblixtarna. Sedan kan du – med ytterligare stöd av Snilleblixtarnas Lärarhandledningar – enkelt sätta igång arbetet själv eller tillsammans med andra pedagoger.

Program och mera information om Snilleblixtarna finns här Inbjudan 19 november

EFTERANMÄLAN SENAST måndag 18 november till ulf.brauer@snilleblixtarna.se

Skriv namn, befattning, skola, mejladress, mobilnummer, ev allergier

Frågor besvaras av kursledningen:

Ulf Brauer, SBV, 070-799 40 49, ulf.brauer@snilleblixtarna.se

Marie Gårdemyr, Teknikcollege, 070-971 70 59, marie.gardemyr@hassleholm.se

Publicerad:

Skriv en kommentar