Inbjudan till Introduktionsdag med Snilleblixtarna på Norra Station, Hässleholm 17 september kl. 13-16

Målgrupp är pedagoger i hela Skåne som jobbar med elever i Åk 4-6

Snilleblixtarna och Teknikcollege vill tidigt uppmuntra och väcka elevers intresse för teknik, naturvetenskap, uppfinningar och entreprenörskap.

Därför erbjuder Teknikcollege Skåne och Snilleblixtarnas Vänner en kostnadsfri introduktionsutbildning, med syfte att ge dig konkreta redskap och metoder att använda i undervisningen. Med Snilleblixtarna stimuleras barnens medfödda initiativförmåga, kreativitet och självtillit. Nyfikenhet kopplad till lust att lära och ta reda på mera blir också ett resultat av arbetet. Under eftermiddagens Workshop får du både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter för att kunna jobba med Snilleblixtarna.

Sedan kan du – med ytterligare stöd av Snilleblixtarnas Lärarhandledningar – enkelt sätta igång arbetet själv eller tillsammans med andra pedagoger.

Program och mer information finns här: Inbjudan Snilleblixtarna 20190917. Anmälan görs här.

SENAST måndag 9 september kl. 12.00. Max 30 deltagare, först till kvarn!

Frågor besvaras av:
Eva-Britt Petersson, SBV 070-875 80 59 evabritt.petersson@snilleblixtarna.se
Ulf Brauer, SBV 070-799 40 49 artbuthnot@gmail.com
Marie Gårdemyr, Teknikcollege 070-971 70 59 marie.gardemyr@hassleholm.se

För kännedom: Vi planerar även en introduktionsdag för F-3 under hösten

Publicerad:

Skriv en kommentar