Introduktionsutbildning Snilleblixtarna 23 maj i Hässleholm

Snilleblixtarnas Vänner och Teknikcollege Skåne genomför ytterligare en introduktionsutbildning 23 maj 2019, kl 13.30-16.30, Norra Station i Hässleholm.

Som utlovades vid förra årets majutbildning riktar sig denna utbildning främst till lärare  årskurs 4-6. Fler utbildningar för lärare i årskurs F-3 kommer under läsåret 2019/20. Läs mer här Inbjudan Snilleblixtarna 2019

Anmäl dig här!

Publicerad:

Skriv en kommentar