Introduktionsutbildning om Snilleblixtarna 17 september

Snilleblixtarnas Vänner och Teknikcollege Skåne genomför en ny introduktionsutbildning tisdag 17 september kl 13-16

Vi återkommer snart med mer information.

Publicerad:

Skriv en kommentar