Arrangera en introduktion till Snilleblixtarna i er kommun!

Lärare, förälder, skolledare, politiker - kolla upp möjligheten att arrangera en egen Snilleblixtutbildning i er kommun. Här får du information om hur det går till.

Snilleblixtarna är ett koncept som vänder sig till lärare från förskoleklass till årskurs 6 – men också till fritidspedagoger och lärare på särskolan. Lärarna utbildas i en metodik som syftar till att uppmuntra elevernas intresse för i första hand teknik, naturvetenskap, uppfinningar och entreprenörskap på samma gång som kreativitet, initiativförmåga och självtillit stimuleras. Nyfikenhet och lust att lära blir ytterligare ett resultat.

Vi vet att lärarnas erfarenhet är att Snilleblixtarna fungerar mycket bra för alla barn, även om de har andra svårigheter med inlärning. Barn från andra länder lär sig språket snabbare och kommer lättare in i kamratskapet. Både tjejer och killar gillar konceptet. Personlighet och intressen har inte heller någon betydelse.

Snilleblixtarna och Teknikcollege Skåne erbjuder regelbundet fortbildningar i konceptet. Det går också bra att arrangera en egen lokal utbildning i er kommun. Du hittar mer information om Snilleblixtarna på Snilleblixtarnas hemsida.

Här är ett reportage i Norra Skånes Tidningar från vår senaste fortbildningsdag.

Du kan också kontakta:

Eva-Britt Petersson, Informatör och utbildare
070-875 80 59
evabritt.petersson@snilleblixtarna.se

Publicerad:

Sidansvarig

Eva-Britt Petersson

Skriv en kommentar