Snilleblixtarnas Vänner och Teknikcollege Skåne inleder samarbete

Snilleblixtarnas Vänner och Teknikcollege Skåne har inlett ett samarbete där vi gemensamt verkar för att bli ännu större och ännu starkare!
Tillsammans kommer vi att bjuda in till regionala fortbildningsträffar i Skåne för att utbilda pedagoger i grundskolans år F-6 kring praktiska färdigheter, med syfte att inspirera eleverna och väcka deras intresse för innovation inom teknikområdet.

Vad är Snilleblixtarna?

Snilleblixtarna är ett koncept/metod där man uppmuntrar riktigt unga elevers intresse för teknik, naturvetenskap, uppfinningar och entreprenörskap på samma gång som deras kreativitet, nyfikenhet och lust att lära stimuleras. Med ett enkelt entreprenöriellt förhållningssätt ger man eleverna möjlighet att själva påverka sitt lärande på ett spännande sätt, vilket leder till motivation och engagemang.

Varför använda Snilleblixtkonceptet?

Det handlar bland annat om kompetensförsörjning. Snilleblixtmetoden använder fantasi, kreativitet och elevernas egen drivkraft till att komma på både tekniska uppfinningar och andra innovationer. Det känns väldigt naturligt att i stimulera intresse och arbetssätt tidigt i grundskolan, eftersom i princip alla elever tar emot det positivt. På sikt innebär det att flera, både tjejer och killar, kommer att välja tekniska linjer på gymnasie- och högskolenivå vilket är av stor vikt för svensk industri och hela samhället.

Vad är Teknikcollege Skåne?

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel men även Sveriges största samverkansplattform för kompetensförsörjning inom industrin. Det är här som elever, lärare, utbildningar, kommuner och näringsliv möts! Tillsammans är vi starka!

I Skåne är våra ledord Kvalitet, Innovation & Inspiration.

Kvalitet för att vi håller hög klass på våra utbildningar som är certifierade enligt Teknikcolleges åtta kriterier, att företagen är engagerade i utbildningarna och har utbildade handledare som tar emot elever på prao, praktik, APL och LIA.

Innovation för att vi uppmuntrar våra elever till nytänk och problemlösning genom att praktisk testa sina idéer.

Inspiration för vi arbetar aktivt med unga för att väcka deras intresse för tekniska utbildningar.

Företagen spelar en nyckelroll för våra utbildningar. Företagen är närvarande i utbildningarna för att visa hur arbetslivet fungerar och säkerställa sin framtida kompetensförsörjning.

Vi finns inom gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola i sex kommuner i Skåne och fler kommuner är på väg in. Vi arbetar även, genom attitydpåverkan, med unga redan från förskoleklass.

Mål i Skåne

Vårt mål i Skåne är att motverka underskottet av framtida medarbetare inom teknik och industri som redovisas i utbildnings- och arbetsmarknadsprognosen för Skåne (UAPS). I UAPS:en redovisas arbetsmarknadsprognoser för 60 utbildningsgrupper i Skåne fram till 2015.

Våra delmål för Skåne:

Teknikcollege ska vara förstahandsvalet för elever, lärare, kommuner och företag.

Alla studerande ska ha rimliga pendlingsmöjligheter och möjlighet att välja en Teknikcollegecertifierad gymnasieutbildning.

Publicerad:

Skriv en kommentar