Inbjudan till Introduktionsdag med Snilleblixtarna på Norra Station, Hässleholm 17 september kl. 13-16

Inbjudan till Introduktionsdag med Snilleblixtarna på Norra Station, Hässleholm 17 september kl. 13-16

Publicerad:

Dela nyhet:

Målgrupp är pedagoger i hela Skåne som jobbar med elever i Åk 4-6

Snilleblixtarna och Teknikcollege vill tidigt uppmuntra och väcka elevers intresse för teknik, naturvetenskap, uppfinningar och entreprenörskap.

Fler nyheter

Vad är Snilleblixtarna?

Snilleblixtarna är ett roligt koncept som uppmuntrar unga elevers intresse för teknik, naturvetenskap, uppfinningar och entreprenörskap. Snilleblixtarna utbildar pedagoger kring hur man praktiskt kan gå till väga för att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och lust att lära.

För mer information om Snilleblixtarna klicka in på ”Om Snilleblixtarna” eller här.

 

Nyheter

Introduktionsutbildning!

I samverkan med Teknikcollege Skåne erbjuder Snilleblixtarna dig som pedagog en kostnadsfri fortbildningseftermiddag med syfte att få konkreta redskap och metoder att använda i undervisningen. Snilleblixtarna och Teknikcollege Skåne vill tidigt uppmuntra och väcka barnens intresse för teknik, naturvetenskap, uppfinningar och entreprenörskap.

Snilleblixtarnas Vänner och Teknikcollege Skåne inleder samarbete

Snilleblixtarnas Vänner och Teknikcollege Skåne har inlett ett samarbete där vi gemensamt verkar för att bli ännu större och ännu starkare!
Tillsammans kommer vi att bjuda in till regionala fortbildningsträffar i Skåne för att utbilda pedagoger i grundskolans år F-6 kring praktiska färdigheter, med syfte att inspirera eleverna och väcka deras intresse för innovation inom teknikområdet.

Vi har en ny hemsida!

Nu har vi fått en ny hemsida. Hoppas ni kommer tycka om den lika mycket som vi gör!

Fler nyheter