Snilleblixtidé som underlättar för människor med funktionshinder?

Snilleblixtidé som underlättar för människor med funktionshinder?

Publicerad:

Dela nyhet:

Dina Snilleblixtelever ges chansen att delta i tävling 2020 som Svenska Uppfinnareföreningen och Bidragsstiftelsen DHR bjuder in till. Pris på 5000 kronor till bästa Snilleblixtidé. Inlämning senast 1 november 2020.

Fler nyheter

Vad är Snilleblixtarna?

Snilleblixtarna är ett roligt koncept som uppmuntrar unga elevers intresse för teknik, naturvetenskap, uppfinningar och entreprenörskap. Snilleblixtarna utbildar pedagoger kring hur man praktiskt kan gå till väga för att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och lust att lära.

För mer information om Snilleblixtarna klicka in på ”Om Snilleblixtarna” eller här.

 

Nyheter

Skolverket tipsar om Snilleblixtarna

Kommunala och fristående skolhuvudmän som vill främja entreprenörskap i skolan kan samarbeta med aktörer utanför skolan, som Snilleblixtarna. Och söka pengar för detta från Skolverket.

Nytt! QR-kort – webbaserat alternativ till steg 1 UNDERSÖKA

Många lärare vittnar om att det är allt svårare att hitta skrotade apparater som går att demontera. Det krävs allt oftare specialverktyg och specialkunskaper för att göra det. Här har vi därför tagit fram alternativ till steg 1 ”Undersöka” och steg 2 ”Skapa”.

Fler nyheter